Masz pytanie? Dzwoń: 660 698 294 (pon-pt 9-17) w razie niedostępności, prosimy o e-mail kontakt@kursr3.pl Zapisy na kurs trwają!

Technik Rolnik – Kwalifikacyjny Kurs ROL.10 (dawniej R.16/RL.16)*

Kurs realizowany (teoria) z wykorzystaniem nauki przez Internet

 • A
 • A
 • A

Zawód: Technik Rolnik 314207

Kurs zorganizowany jest na podstawie

Rozporządzenia MEN z dnia 16 maja 2019 roku (plik pdf część 1 i załącznik nr 7)

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.10

 

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 

Zaocznie – z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość

(przez Internet – nowość!)

Zajęcia praktyczne w gospodarstwach rolnych

Kurs liczy 234 godziny w tym 60% zajęć praktycznych (tylko dla osób mających kurs ROL.10)

*Dlaczego numer kwalifikacji się zmienił? - KLIKNIJ i koniecznie przeczytaj

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, kwalifikacja Technik Rolnik o numerze zawodu 314207 zmieniła swój symbol cyfrowy na ROL.10.
 • Wcześniej omawiana kwalifikacja miała symbol R.16 (podstawa programowa 2012) oraz RL.16 (podstawa programowa 2017).
 • Jest to dalsza kontynuacja kształcenia w zawodzie Technik Rolnik (na podstawie nowej podstawy programowej), nie trzeba się obawiać, że zrobią Państwo niewłaściwy kurs.
 • Podejrzewamy, że jeszcze bardzo długo w agencjach, ośrodkach lub jednostkach samorządu terytorialnego będą używane starsze numery kwalifikacji, co przysporzy wielu nieporozumień.
 • Dzięki tej informacji, będziecie Państwo świadomi, że zapisujecie się na właściwy kurs czyli Technik Rolnik – numer zawodu 314207.

Uwaga! Zapisy do 19 sierpnia 2024. Zapisz się wstępnie na kurs, do niczego to nie zobowiązuje.

Pamiętaj, aby kurs ROL.10 miał sens musisz mieć ukończony (lub być w trakcie) kurs ROL.04 (podstawa programowa 2019) lub RL.03 (podstawa programowa 2017) lub R.03 (podstawa programowa 2012) oraz minimalnie średnie wykształcenie. Prowadzimy kurs ROL.04 (Rolnik) w podobnej formie – sprawdź teraz na www.kursr3.pl. Możesz realizować dwa kursy jednocześnie!

Kurs trwa od 19 sierpnia 2024 roku, a kończy się 24 listopada 2024 roku.

Cena – 1599 zł za cały kurs

Co daje ukończenie kursu wraz ze zdanym egzaminem? - kliknij

Po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, dostaniesz certyfikat kwalifikacji zawodowej ROL.10, posiadając ukończoną kwalifikację R.03 lub RL.03 lub ROL.04 oraz średnie lub wyższe wykształcenie możesz uzyskać DYPLOM ZAWODOWY potwierdzający kwalifikacje na poziomie Technika Rolnika uzyskując w ten sposób KWALIFIKACJE ROLNICZE.

 

DYPLOM jest honorowany w Agencji Nieruchomości Rolnej oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i daje KWALIFIKACJE ROLNICZE. Co to oznacza?

 

Posiadając kwalifikacje rolnicze można:

 

 • nabywać ziemię,
 • otworzyć gospodarstwo rolne,
 • uzyskiwać dopłaty,
 • uzyskiwać dotacje,
 • uzupełnić wykształcenie wymagane w programie Młody Rolnik.

Nazywam się dr Elżbieta Sternal i jestem dyrektorem Technikum Agrobiznesu w Przasnyszu oraz kanclerzem Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy oświatowej i wiem jak ważne jest dobre przygotowanie do pracy zawodowej.

Nowoczesna forma jaką jest e-learning w połączeniu z zajęciami praktycznymi w gospodarstwach rolnych da Państwu doskonałą szansę na profesjonalne organizowanie i nadzorowanie produkcji rolnej.

Dlatego już teraz zapraszam Państwa do wstępnego zapisu na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Rolnik ROL.10, który będzie odbywał się pod skrzydłami naszego Technikum Agrobiznesu.

Szukasz więcej informacji o nowych przepisach, które weszły w życie po 30 kwietnia 2016 roku?

Znajdziesz je na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakładce UKUR – obrót ziemią rolną: http://www.kowr.gov.pl/ukur

Szczególnie zwróć uwagę na sekcję: Przydatne informacje i punkt „Kwalifikacje Rolnicze”

Kurs jest kierowany do:

 • osób, które chcą zdobyć tytuł Technika Rolnika (wyszczególnionym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie podstaw programowych w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego,
 • osób, które po kursie chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą,
 • osób, które uzyskały bądź chcą uzyskać dotację „Młodego rolnika” – uzupełnienie wykształcenia

Masz pytanie? Dzwoń: 660 698 294

(od poniedziałku do soboty w godzinach 9 – 18)

Zobacz opinie o naszym kursie (prosimy o niezadawanie pytań, proszę skorzystać z telefonu lub e-maila):

Czym się wyróżniamy?

 • większość wykładów będzie realizowana przez Internet (e-learning), dlatego nie będziesz musiał wychodzić z domu, bez problemów!
 • w 4 miesiące zdobędziesz możliwość podejścia do egzaminu z kwalifikacji ROL.10!

Jakie minimalne warunki muszę spełniać formalnie, aby rozpocząć kurs?

 • wykształcenie (jedno z) podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie i wyższe (aby kurs miał sens, konieczne jest minimalnie średnie wykształcenie),
 • ukończone 18 lat,
 • prawo jazdy kategorii B i praktyczna umiejętność jazdy ciągnikiem rolniczym (nie jest konieczne prawo jazdy kat. T),
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu Rolnika.

Po kursie masz możliwość:

 • podejścia do egzaminu z kwalifikacji ROL.10 przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną, a po zdaniu tej kwalifikacji oraz kwalifikacji R.03 lub RL.03, lub ROL.04 i posiadaniu minimalnie średniego wykształcenia, masz szansę podjęcia pracy jako Technik Rolnik, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (plik PDF),

Na kursie nauczysz się m. in.:

 • jak organizować produkcję roślinną,
 • jak organizować produkcję zwierzęcą,
 • zwrotów w języku angielskim przydatnych technikowi rolnikowi,
 • jak organizować ww. produkcję wg zasad BHP
 • i wiele innych ciekawy i przydatnych rzeczy!

Dzięki naszemu kursowi zdobędziesz tytuł Technika Rolnika!

Przekonaj się sam ile możesz zyskać dzięki naszemu kursowi!

Sprawdź swoją wiedzę na testach z lat poprzednich na:

www.kwalifikacjewzawodzie.pl

Zobacz informator o egzaminie potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (plik PDF, 92 MB) uwaga duży plik

Zobacz arkusz pisemny (czerwiec 2020) z egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technika Rolnika (plik PDF 2,85 MB)

Zobacz arkusz praktyczny (czerwiec 2020) z egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Technika Rolnika (plik PDF, 1.6 MB)

Oto certyfikat, jaki otrzymasz po zdaniu egzaminu przez OKE:

certyfikat kwalifikacji zawodowej

Dyplom zawodowy o jaki możesz prosić po uzyskaniu kwalifikacji ROL.10 oraz ROL.04 lub RL.03 lub R.03 i posiadaniu wykształcenia średniego lub wyższego

dyplom zawodowy

Europass

Po zdanym egzaminie w OKE, możesz także dostać tzw. Europass czyli Suplement do Dyplomu Zawodowy wydawany w języku angielskim.

 

Przykład suplementu: kliknij (plik PDF)

Kliknij i przeczytaj więcej o Europass

Czym jest

Jest to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia i szkolenia zawodowego. Przykłady

Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne.

Kto może otrzymać dokument

Każdy posiadacz dyplomu ukończenia kształcenia i szkolenia zawodowego.

Czym nie jest

Europass – Suplement do Dyplomu Zawodowego

 • nie zastępuje oryginału dyplomu zawodowego;
 • nie uprawnia automatycznie do formalnego uznania dyplomu w innych krajach.

Gdzie można go uzyskać

Większość krajów prowadzi Krajowe rejestry niniejszego dokumentu dokumentów.

W pozostałych przypadkach należy skontaktować się z Krajowym Punktem Informacyjnym.

Więcej informacji czym dokładnie jest Europass znajdziesz klikając w LINK.

Liczba godzin:

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego (w formie zaocznej):

 • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – 234 godziny

ROL.10.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
ROL.10.2. Podstawy rolnictwa – realizowane na kursie ROL.04 lub RL.03, lub R.03
ROL.10.3. Organizacja produkcji roślinnej
ROL.10.4. Organizacja produkcji zwierzęcej
ROL.10.5. Język obcy zawodowy

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy kończy się egzaminem
przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Dlaczego tylko 234 godziny, a w Rozporządzeniu jest 360+90? - kliknij

 • Ponieważ, w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • Jednostka kształcenia „Podstawy rolnictwa” realizowana jest na kursach ROL.04, RL.03 i R.03, dlatego nie trzeba powtarzać jej na kursie ROL.10
 • Dlatego na naszym kursie: ROL.10 Organizacja produkcji rolniczej – 234 godziny

Co zrobić aby zapisać się na Kurs?

 • Krok 1
 • Krok 2
 • Krok 3

Uprawnienia Technikum Agrobiznesu są poparte wieloma dokumentami, zobacz jakie:

Podstawa prawna, na podstawie której zorganizowany jest Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - Technik Rolnik 314207

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (plik PDF).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie podstaw programowych w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (plik PDF cz.1).

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie podstaw programowych w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (plik PDF załącznik 7).

Sprawy organizacyjne, kontakt

Jeżeli masz pytania związane z organizacją kursu, skontaktuj się z nami:

 • dzwoń na telefon (preferowany kontakt): 660 698 294
  (od poniedziałku do soboty w godzinach 9-18),
 • e-mail: kontakt@kursr16.pl (odpowiemy w ciągu 24 godzin)
  możesz także skorzystać z formularza kontaktowego

Dane organizatora kursu

Technikum Agrobiznesu
ul. Szosa Ciechanowska 6
(budynek WSJO Przasnysz – kierunek Ciechanów)
06-300 Przasnysz

Sprawdź naszą szkołę w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu
29 752 22 70 – poproś o połączenie z wydziałem Oświaty i zapytaj
o Technikum Agrobiznesu ul. Szosa Ciechanowska 6.

Zapisz się wstępnie na kurs

Data rozpoczęcia kursu

Zapisy otwarte!

Zapisz się wstępnie na kurs.

Do niczego to nie zobowiązuje.

Dostaniesz od nas więcej informacji.

Rozpoczęcie: 19 sierpnia 2024 r.

Zakończenie: 24 listopada 2024 r.

Temat: Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Cena: 1599 zł za całość

Uwagi: Zapisy otwarte do 19.08.2024


  Po kliknięciu zielonego przycisku, sprawdź koniecznie swoją pocztę e-mail (również spam).

  Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

  Zapisz się wstępnie na kurs

  ZAPISY OTWARTE!

  Zapisz się na newsletter.

  Do niczego to nie zobowiązuje.

  Dostaniesz od nas więcej informacji.


   Zobacz naszą placówkę


   Niepubliczne Centrum Kształcenia Edukator w Przasnyszu

   Tu będziesz zdawał/a egzamin: www.edukatorprzasnysz.info

   Blog

   7 października ruszył kolejny program dopłat rolnych – biznes.wprost.pl

   © Shutterstock / Artie Medvedev Nowoczesne rolnictwo 7 października 2020 – rusza nowy program wsparcia dla młodych rolników. Pula środków na dopłaty to 30 mln zł. Młodzi rolnicy mogą dostać nawet 20 tys. euro na zakup ziemi. O możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie dopłat do częściowej spłaty kapitału kredytów na zakup użytków rolnych przez młodych [...] Czytaj więcej >

   Kongres dla przedsiębiorców rolnych „Rolnictwo oparte na innowacjach”

   Serdecznie zapraszamy do udziału w KONGRESIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROLNYCH  „Rolnictwo oparte na innowacjach” który odbędzie się w dniach 21 -22 kwietnia 2018  roku w Uczelni Lingwistyczno – Technicznej w Przasnyszu

   Czytaj więcej >

   Najnowsze komentarze

    Kategorie